Het eigen netwerk van een zorgvrager wordt als voorliggende voorziening gezien om de zorg op te pakken. De zorgvrager en zijn netwerk zijn dan ook leidend in de afstemming met de formele zorg. De formele zorg zal moeten aansluiten bij de wijze waarop de zorgvrager en zijn netwerk de zorg hebben geregeld. Dit vraagt om een goed samenspel tussen de zorgvrager, mantelzorger(s) en formele zorgverlener(s).  Het vertrekpunt is de hulpvraag van de zorgvrager en zijn netwerk. 

Het bevorderen van een goed samenspel kan op drie niveaus versterkt worden:

  • Het samenspel met de mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers die je binnen je eigen organisatie tegenkomt.
    Zie je bijvoorbeeld de diverse rollen die mantelzorgers hebben vanuit het SOFA model en ga je hierover in gesprek met hen?
  • Het samenspel met je collega’s binnen je eigen organisatie.
    Weten je collega’s bijvoorbeeld van je mogelijkheden die je hebt om informele zorgverleners te ondersteunen?
  • Het samenspel met samenwerkingspartners en andere organisaties waarmee je samenwerkt op lokaal en/of regionaal niveau. 
    Zie je andere organisaties als concurrenten of zie je kansen voor een gelijkwaardige samenwerking tussen zorgvragers met hun informele zorgverleners?


Wil je aan dit samenspel werken of zoek je inspiratie hoe je dit moet aanpakken? Ik heb verschillende mogelijkheden om je hierbij te verbinden aan tools, tips en goede voorbeelden uit het land. Zullen we samen met een kop koffie of thee onze gedachten hierover laten gaan?

samenspel | samen met informele zorg