Om te weten wat mantelzorgers nodig hebben of wat er speelt, moet je niet praten over mantelzorgers, maar mét mantelzorgers. Dit geldt ook voor het gesprek aangaan met (zorg)vrijwilligers, cliënten, collega’s, enz.
Door het gewoon te vragen, in plaats van uit te gaan van je eigen aannames of referentiekader, krijg je een beter beeld van de feitelijke situatie. Luisteren naar elkaar en in gesprek gaan met elkaar, kunnen verrassende inzichten opleveren in elkaars situatie.

Er zijn verschillende werkvormen die ik kan aanbieden om dit gesprek aan te gaan, zoals:

 • Focusgroepen
  Met een groep mensen dieper ingaan op een specifiek onderwerp. Door gerichte vragen te stellen komen er nieuwe inzichten of antwoorden naar boven.
 • Speeddaten
  In een korte tijd geven deelnemers bondige informatie, meningen of ideeën aan elkaar. Hierdoor ontstaat er meer begrip en inzicht voor elkaars situatie.
 • Open space methode
  In een open space bijeenkomst worden door een interactief proces ervaringen, wensen, behoeften, knelpunten en verbeterpunten in kaart gebracht.
 • Ervaringen ruilen
  Door 2 personen zich in elkaars positie te laten verplaatsen komen er nieuwe inzichten en begrip voor elkaars situatie.
 • Ervaringsdeskundige aan het woord
  Persoonlijke verhalen en situaties worden verteld door een ervaringsdeskundige om een beeld te geven van de realiteit.


Wil je meer weten over deze mogelijkheden; met een kop koffie of thee ontdekken we ze samen.

In gesprek met | samen met informele zorg