Je hebt een doel voor ogen waarbij je samen met je collega’s of team tot een gezamenlijk gedragen resultaat wilt komen, en je overweegt hiervoor een workshop of heimiddag te organiseren. Voorwaarde is wel dat de workshop dan slim en doelgericht is opgezet, met de juiste werkvormen, en een goede procesbegeleider als facilitator.

Een facilitator: Wat betekent dat?
Door het begeleiden bij groepsprocessen breng ik de kennis die in de groep aanwezig is naar voren. Hierbij versterk ik de groep, waarbij de deelnemers zowel hun sterke en zwakke kanten herkennen en kunnen versterken om zo toe te werken naar een gezamenlijk resultaat. Zie het als een dirigent: het beste van de individuele instrumenten in gezamenlijkheid tot een geheel brengen.

Hoe doe ik dat?
Door uitdagende werkvormen aan te reiken en gerichte vragen te stellen. Ik breng de dialoog op gang, stimuleer deelnemers kennis uit te wisselen en samen te werken om tot uitvoerbare oplossingen te komen. Of dit nu een strategie, besluit of een plan van aanpak is. Ik ben als het ware een gids, een motivator en een bruggenbouwer in één.

Waarom vraag je mij als facilitator?
Je wilt iemand met een frisse blik van buiten je organisatie laten meekijken, of je wilt iets bereiken met je team maar het ontbreekt je aan tijd om dit op te zetten. Dan is het fijn dat je iemand anders dit proces kunt laten begeleiden. Ik ben een ervaren persoon met veel kennis over informele zorg, procesbegeleiding en beschik over een hoeveelheid uitdagende werkvormen. Mijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Waarbij kun je me inzetten?
Zowel voor eenmalige workshops als bij diverse overlegvormen binnen je organisatie. Ook bij langlopende processen kan ik een rol spelen. Mijn mogelijkheden als facilitator zijn eindeloos! Door samen op zoek te gaan naar mogelijkheden ondersteun ik je team om tot samen gedragen oplossingen te komen.

Wil je een keer met me sparren over mijn mogelijkheden als facilitator? Ik kom graag langs om een kop thee met je te drinken en de mogelijkheden te bespreken.

Werkwijze facilitator | samen met informele zorg