De zorg in Nederland veranderd. Centraal hierbij staat de vraag: wat kun je zelf, waar zitten je krachten en wat kun je zelf organiseren? Het beroep op de eigen kracht, het eigen netwerk, de mantelzorger, familie, vrienden, zorgvrijwilligers en buren, wordt leidend. De mantelzorger en de zorgvrijwilliger, de informele zorg, worden sleutelfiguren. Dit om te bereiken dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt het beroep op dure, formele zorg teruggebracht. Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers vormen het fundament van de zorg die in Nederland geboden wordt. Zorgverleners die ondersteuning bieden aan zorgvragers zijn aan zet: Zij staan voor de uitdaging om samen met deze informele zorgverleners de zorg voor zorgvragers te optimaliseren. Hierdoor zal de voormalige verzorgingsstaat, waarin alleen de klant centraal stond, ombuigen naar de participatiemaatschappij, waarbij het complete systeem rond de zorgvrager centraal staat.

Met “samen met informele zorg” ondersteun ik zorg en welzijnsorganisaties, gemeenten, en informele zorgorganisaties die dit samenspel met informele zorgverleners willen versterken. Ik ben een aanjager en adviseer, inspireer en zet in beweging. Bewustwording staat hierbij voorop. Bewustwording van het thema informele zorg, van wat informele zorgverleners zelf willen en kunnen én bewustwording van je rol als professional.

Wil je ook geïnspireerd worden? Samen met jou onderzoek ik welke belemmeringen er liggen waardoor het samenspel met informele zorgverleners nu nog moeizaam verloopt en welke oplossingen en veranderingen hiervoor nodig zijn. Door middel van vernieuwende werkvormen kijk je naar andere aanvliegroutes en sta je open voor andere gedachten. Hierdoor bedenk je samen met anderen slimme oplossingen.

Ben jij daar klaar voor? Laten we samen een kop koffie of thee drinken om de mogelijkheden te bespreken.